ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ* ΟΝΟΜΑ

* ΕΠΩΝΥΜΟ

* Email

* ΤΗΛΕΦΩΝΟ* ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

* ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΥΠΑΡΞΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
NAI OXI