Η αγορα της ChipsAway

Ο στόλος των κυκλοφορούντων επιβατηγών και επαγγελματικών οχημάτων ανέρχεται σε πάνω από 6.000.000.


Το 50% κατά προσέγγιση του συνόλου των αυτοκινήτων συγκεντρώνεται στην περιοχή της Αττικής.

Η αγορά των εισαγόμενων μεταχειρισμένων καλύπτει άνω του 5.5% του συνόλου της αγοράς των επιβατικών αυτοκινήτων, ποσοστό που σηματοδοτεί την ανάγκη επισκευής μικροφθορών στο συγκεκριμένο κλάδο.

Στην ελληνικά αγορά πάνω από τα 2/3 των αυτοκινήτων ανήκουν στην κατηγορία mini, μικρού και μεσαίου κυβισμού (έως 2000cc). Οι λοιπές κατηγορίες, μεγαλύτερου κυβισμού, αποτελούν μικρό ποσοστό της σύνθεσης του στόλου αν και παρουσιάζουν σημαντική αυξητική τάση.

Ο μέσος όρος ηλικίας του στόλου των επιβατικών αυτοκινήτων είναι περίπου τα 11,2 χρόνια. Συγκεκριμένα το 43% του στόλου είναι ηλικίας πάνω από 10 έτη, 25% έχει ηλικία μεταξύ 6-10 ετών, ενώ το 32% είναι μικρότερο των 5 ετών.

Οι αντιπροσωπείες (μέλη του ΣΕΑΑ) ανέρχονται στις 54 με δίκτυο 1.550 dealers και 1.400 συνεργείων, όπου απασχολούνται περισσότεροι από 30.000 εργαζόμενοι.

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, η αγορά του αυτοκινήτου είναι εξαιρετικά μεγάλη σε μέγεθος. Μάλιστα, λόγω της ύφεσης, παρατηρείται αυξητική τάση στη ζήτηση για τοπική επισκευή, διότι αποτελεί σαφώς οικονομικότερη λύση.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ